Oftalmologia

Oftalmologia

Diagnòstic i tractament de les principals malalties relacionades amb els ulls. Servei extern d’especialista i cirurgia en oftalmologia.