Hospitalització de dia

Hospitalització de dia

Ingressos post cirurgia o de malalties que requereixin un ingrés curt de poques hores.