EL BLOG DE LES VETERINÀRIES

Segueix les nostres publicacions per estar al dia sobre salut i veterinària en el món animal!

La hipertensió en gossos i gats

29/05/2023

La hipertensió és molt comú en gossos i gats. Si no es detecta a temps pot tenir greus conseqüències per l'animal. Per això, cal realitzar controls rutinaris.

Els gossos i els gats, al igual que les persones, poden patir hipertensió, el problema és que molts pocs tutors en són conscients.

La hipertensió és un augment de la pressió sanguínia i pot ser deguda a diversos motius, com una situació estressant que l’animal estigui patint, secundària a una malaltia o idiopàtica (sense causa coneguda).

Les causes més freqüents poden ser malaltia renal aguda o crònica, diabetis, ser de raça braquicèfala (musell xato tipus Bulldog o Boxer en els gossos o Persa en els gats), obesitat o hipertiroïdisme, entre d’altres.

Per exemple, la hipertensió felina s’ha demostrat que afecta a un de cada sis gats major de set anys; a més a més si el gat pateix d’alguna malaltia com l’hipertiroïdisme o la malaltia renal crònica, aquest risc encara és més gran.

La hipertensió és una malaltia anomenada “l’assassí silenciós” ja que no tenim símptomes precoços que ens posin en alerta i ens avisin. Com a conseqüència d’això, se sol diagnosticar massa tard i pot provocar problemes molt greus als nostres companys peluts.

La hipertensió sostinguda en el temps pot provocar danys en altres òrgans; els anomenats Òrgans Diana (Target Organ Damage en anglès). En el gos i el gat els principals òrgans diana són el ronyó, l’ull, el cervell, el cor i els vasos sanguinis.

S’aconsella mesurar la pressió sanguínia en els pacients que puguin tenir signes clínics compatibles amb lesions en aquests òrgans diana, en els pacients que tinguin les malalties que poden provocar hipertensió o en els que rebin algun tractament mèdic o hagin estat exposats a algun tòxic que també la pugui provocar. És igual d’important però mesurar-la de forma rutinària als gossos i als gats des de que són adults, per tal de tenir una detecció precoç d’aquest problema.

Per a fer-ho es fa servir un aparell similar al que fem servir els humans, que consta d’un monitor i un maniguet que s’infla comprimint lleugerament l’extremitat o la cua del nostre pacient per a fer la mesura. No és gens dolorós ni molest, només cal que el pacient estigui el màxim de relaxat possible durant la medició.

En cas de que un pacient presenti hipertensió, la tractarem i a més en buscarem tant la causa com el possible dany en òrgans diana per tal també de tractar-los.

A Les Veterinàries de Ripoll monitoritzem la pressió arterial de forma rutinària als nostres pacients i donem la importància que cal a la prevenció de la hipertensió per evitar les seves greus conseqüències.