EL BLOG DE LES VETERINÀRIES

Segueix les nostres publicacions per estar al dia sobre salut i veterinària en el món animal!

Cas clínic Dana: mastocitoma cutani

27/01/2023

Diagnòstic, tractament i curació d'un mastocitoma (tumor) cutani a Dana, una bòxer de 5 anys.

La Dana, una bòxer de 5 anys, va venir a la nostra clínica veterinària de Ripoll per l’aparició d’un nòdul al tars (a la zona del turmell).

Vam fer una revisió completa de la Dana i una punció del nòdul per fer una citologia i avaluar-ne el contingut mitjançant el microscopi. Les cèl·lules predominants eren mastòcits, una prova diagnòstica indicativa de mastocitoma, que es va confirmar enviant una biòpsia de mostra del teixit al laboratori extern. També vam fer una analítica de sang completa i proves d’imatge per tal de valorar la possible extensió i gravetat del procés.

El mastocitoma és el tumor cutani més freqüent en el gos, tot i que també pot aparèixer en els gats. Es tracta d’una neoplàsia originada per unes cèl·lules que formen part del sistema immunitari, els mastòcits. Les races més afectades són els Bòxers i els Boston Terriers, seguits dels Carlinos, Bullmastiffs, Sharpeis, Cockers Spaniels, Bull Terriers, Staffordshire Terriers, Labrador Retrievers o Golden Retrievers, Beagles, Weimaraners i Schnauzers, entre d’altres.

Normalment el trobem en forma de nòdul cutani o subcutani, però en els casos més greus les cèl·lules tumorals es poden estendre als òrgans interns, com la melsa o el fetge, provocant-hi alteracions i per tant un pitjor pronòstic per al pacient. A més a més, són uns tumors que poden provocar l’alliberació d’histamina, que pot fer aparèixer úlceres digestives i reaccions anafilàctiques.

El tractament dels mastocitomes depèn del grau i la localització, però generalment és la cirurgia, amb o sense tractament mèdic quimioteràpic després.

La cirurgia curativa dels mastocitomes consta de la resecció àmplia per assegurar uns “marges nets” de cèl·lules tumorals, i en les ocasions d’haver-se de realitzar en les extremitats, com hauria estat el cas de la Dana, el post operatori és molt dolorós i llarg de recuperació.

Actualment tenim la sort de disposar d’un tractament molt innovador i segur per als mastocitomes cutanis, va ser el tractament d’elecció per a la Dana.

Es tracta d’una quimioteràpia que injectem directament al tumor i que en provoca la necrosi, és a dir, es mor i es desprèn de la pell, deixant una ferida que cicatritza perfectament.

El pronòstic dels mastocitomes depèn bàsicament del grau del tumor, de la seva metàstasis a altres parts del cos i la dificultat per eliminar-lo totalment en la cirurgia. En els casos més agressius on hi ha una gran disseminació del tumor pel cos, es pot optar només per tractaments mèdics pal·liatius enlloc de quirúrgics.

Cal recordar que alguns gossos estan predisposats al desenvolupament de mastocitmes, motiu pel qual, després del tractamen, és molt recomanable un seguiment estricte amb el veterinari que permeti un diagnòstic precoç de nous tumors.

També és aconsellable que el veterinari examini qualsevol nòdul que aparegui a la vostra mascota el més aviat possible, ja que alguns tumors poden créixer ràpidament i, si esperem a valorar-los, pot comportar un pitjor pronòstic i una cirurgia més agressiva. Per tant, la importància d’un diagnòstic precoç és la clau.

En el cas de la Dana, l’aplicació de la quimioteràpia injectada directament al mastocitoma, va donar uns excel·lents resultats i ens va permetre una curació completa i sense haver de recórrer a cirurgia.

La Dana ha continuat la seva vida feliç i amb normalitat!